> geloofsleven

Geloofsleven

Deze organisaties brengen mensen bij elkaar rondom Bijbelverhalen. Door met elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan, kan iedereen werken aan zijn of haar persoonlijke (geloofs)ontwikkeling.


Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk

Het doel van de GDB is het persoonlijk godsdienstig leven en het gemeenteleven in de doopsgezinde gemeenten in Nederland te versterken.

www.doopsgezind-bezinning.nl | gdb@doopsgezind.nl


Doopsgezinde Zending

De Doopsgezinde Zending werkt wereldwijd in gelijkwaardigheid samen in het zoeken naar de inspirerende betekenis van de Bijbelverhalen voor het hier en nu.

www.doopsgezindezending.nl | info@doopsgezindezending.nl


Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen

De Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (LFDZ) is per 1 juli 2017 opgeheven. De plaatselijke zusterkringen en regionale federaties gaan door met hun activiteiten, daarnaast is er een digitale zusterkring: Jobeel.


Friese Federatie van Doopsgezinde Zusters

Secretariaat: Engelenstraat 14 | 8442 HG Heerenveen | 0513-625814


Landelijke Federatie van Doopsgezinde Broederkringen

Secretariaat: Bremerwei 22 | 9248 SH Siegerswoude | 0516-541508


De Commissie Doopsgezinden en Jodendom

Deze ADS-commissie heeft als doel de bestudering van Oude Testament  en Jodendom binnen de Broederschap te stimuleren. Zij doet dat o.a. door het verzorgen van studiemateriaal voor bijbelgroepen. Voor een nadere beschrijving van het werk van deze commissie: klik hier (PDF-download).

Meer informatie/contact: djvanuden@hetnet.nl

 

 
Meer informatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2021 Doopsgezind.nl