> werken aan de wereld

Werken aan de Wereld

Daden gaan woorden te boven. Vanuit deze organisaties wordt geprobeerd handen en voeten te geven aan het werken aan vrede, recht en samenleven. In binnen- en  buitenland zijn diverse partnerships en projecten.


Doopsgezind WereldWerk

Doopsgezind WereldWerk, stichting voor solidariteit en vrede, beoogt om namens en met doopsgezinden te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid.

www.dgwereldwerk.nl | info@dgwereldwerk.nl


Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling

Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling informeert en adviseert als het gaat over duurzaamheid in het leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor heeft SDO informatie over achtergronden, voor bezinning, en praktische tips en voorbeelden. 

www.sdo.doopsgezind.nl 


Christian Peacemaker Teams Nederland & CPT-International

Christian Peacemaker Teams  staat voor een geweldloze aanwezigheid in  plaatsen waar dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk is door grote machtsongelijkheid.

www.cpt-nl.org | www.cpt.org


Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp

Inzet voor verbeteren van de positie van vrouwen en steun aan door vrouwen opgezette projecten.

Secretariaat: Gudumholm 20 | 2133 HH | Hoofddorp | tel. 023-5657693


Inloophuis De Ruimte

Inloophuis in Almere-Stad, dat een pastorale en een missionaire opzet heeft: vanuit kerkelijke betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere.

www.inloophuisderuimte.nl | info@inloophuisderuimte.nl


Werkgroep Geweldloos Samenleven

Geweldloos Samenleven geeft cursussen en trainingen op het gebied van conflicthantering en mediation en probeert door middel van projecten om gemeenten aan te sporen verbindend te communiceren.

www.geweldloossamenleven.nl | geweldloossamenleven@doopsgezind.nl

 
  Meer informatie   Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl