organisaties > home

Van harte welkom

Doopsgezinden zijn actief in de maatschappij, hebben een groot wereldwijd netwerk en kennen een rijk verleden. Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit komt tot uiting in een groot aantal doopsgezinde organisaties. Op deze site vindt u een overzicht van deze organisaties en kunt u doorklikken naar hun eigen websites.
Werken aan de Wereld   Werken aan de Wereld
Daden gaan woorden te boven. Vanuit deze organisaties wordt geprobeerd handen en voeten te geven aan het werken aan vrede, recht en samenleven. In binnen- en  buitenland zijn diverse partnerships en projecten. Lees meer>>

Leven Verleden   Levend Verleden
De doopsgezinden kennen een lange en rijke geschiedenis. Zeker ook in Nederland, dat een belangrijke rol speelde in het ontstaan van de internationale doperse beweging. Deze organisaties zetten zich in om dat verleden levend te houden. Lees meer>>

Geloofsleven   Geloofsleven
Deze organisaties brengen mensen bij elkaar rondom Bijbelverhalen. Door met elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan, kan iedereen werken aan zijn of haar persoonlijke (geloofs)ontwikkeling. Lees meer>>

Broederschapshuizen   Broederschapshuizen
Doopsgezinde broederschapshuizen zijn vakantie- en conferentieoorden die openstaan voor groepen of individuele gasten, ongeacht religie of levensbeschouwing.. Ze liggen allen op prachtige locaties, van bos tot duin (en soms allebei), verspreid door Nederland. Lees meer>>

 

 
 
     
Meerinformatie Facebook   Twitter   Instagram   ANBI-register
Contact maandblad privacy
Routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
faq Inloggen Colofon
2022 Doopsgezind.nl